Till och från hemmet och skolan.

Vi erbjuder skolskjuts dels för elever som har långt till skolan och dels för elever som är i behov av skjuts eller specialfordon på grund av särskilda behov. Resenärens hemkommun beslutar om resebehovet och betalar resorna.

Att dagligen genomföra tusentals resor i en storstadsmiljö ställer stora krav på Samtrans planering, beställningscentral, förare och fordon, men även på passagerare, anhöriga och personal på dagcenter och boenden. Det är viktigt att vi samarbetar för att i möjligaste mån skapa trygga, riktiga och trivsamma resor. Vi har som ambition att omgående meddela eventuella förseningar direkt till den plats där hämtningen ska ske. Vi uppskattar mycket att även ni som beställare hör av er till oss i fall era resplaner ändras.

 • Om skolskjuts

  Avtal och förväntningar

  Kommunen och/eller skolan betalar för och beställer skolskjuts. Samtrans åtagande är att köra eleverna så att de är framme i tid till den av beställaren angivna på-plats-tiden.

  Planeringen av skolresan sker alltså efter vilken tid eleverna ska vara i skolan. Hämtningstiden kan därför variera från dag till dag beroende på hur många elever som åker i slingan den aktuella dagen.

  Skolskjuts är jämförbart med turbunden trafik och det finns inte möjlighet för chauffören att gå in och hämta elever. För att det ska fungera att alla elever kommer i tid till skolan är det viktigt att eleven är resklar och står ute när skolskjutsen är på plats.

  Vem ansvarar för eleven?

  Det är vårdnadshavaren och skolpersonalen som ansvarar för eleven till och från skolskjutsens fordon.
  Vid större förseningar ringer chauffören och meddelar när hämtning eller lämning beräknas ske. Det är viktigt att det finns ett telefonnummer till hemmet eller eleven så att vi kan meddela eventuella förseningar.

  Avboka och ändra resor

  Avbokning av beställda resor ska göras så snart man vet att eleven inte ska åka. Sker avbokning senare än vad avtalet säger debiteras betalaren hela resan. Kontakta skolskjutssamordnaren på er skola för besked om vilken avbokningstid som gäller för just er.

  För att avboka resor kan vårdnadshavaren använda en av våra smarta lösningar Samtrans KundWebb eller appen ”Mina resor” (mer om det i fliken nedan) eller ringa Samtrans beställningscentral. Ändring av beviljad resa skall skickas in skriftligt senast tre arbetsdagar innan ändringen ska ske.

  I samband med terminsstart och lov får vi många samtal och det kan bli långa väntetider i telefonkö. Det är oftast lättast att nå oss via telefon 08-522 500 00 på vardagar mellan klockan 10.00 och 14.00. Du kan också skicka e-post till oss på adressen: kundtjanst@samtrans.se.

 • Smarta bokningslösningar

  Samtrans har flera lösningar för dig som har tillgång till Internet och en smarttelefon och som enkelt vill kunna av- och påboka redan beställda, turbundna resor.

  Med vår app Mina Resor Samtrans kan du enkelt av- och påboka resor från din smartphone (ladda ner i App Store eller Google Play). KundWebben når du från vilken dator som helst som har en uppkoppling mot Internet.

   

  Inloggningsuppgifter till både KundWebben och appen Mina resor gör du på KundWebben. Klicka här för att komma till KundWebben. Obs! Du kan endast söka inloggningsuppgifter till en resenär per gång.

 • About school transportation

  Here you will find information about school transport in the following languages:

  Arabic, English, Finnish, Persian, Somali, Spanish and Turkish. Just click on the links below:

  You will need Acrobat Reader to read the documents. Acrobat Reader is freeware and you can download it by clicking here: http://get.adobe.com/se/reader/