Vi bidrar till ett inkluderande samhälle- varje dag

Samtrans Omsorgsresor är ett värderingsstyrt företag. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för människor att delta i samhället på lika villkor. Vi drivs av viljan att ge våra resenärer ökad livskvalitet och en välfungerad vardag.

Värderingar

Vi respekterar varandra, vi bryr oss om varandra, vi tar ansvar. Så lyder Samtrans värderingar. Värderingarna präglar hur vi uppträder, hur vi jobbar och hur vi är mot varandra. Vi strävar också alltid mot att ha en levande dialog om våra värderingar, liksom en dialog om hur bra vi lever upp till dem.

Social hållbarhet

Samtrans sociala hållbarhetsarbete är inriktat på insatser som ger stöd och hjälp till Samtrans huvudmålgrupp; personer med funktionsvariation. Samtrans ger årligen ekonomiskt stöd till stiftelsen ”Vi bryr oss mera” vars medel används för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

Mer information om stiftelsen Vi bryr oss mera finns här.

Sponsring

Samtrans är sponsor till Situation Stockholm, som förutom att vara en tidning som ger hemlösa ekonomisk hjälp, även är en social verksamhet som stödjer sina säljare i deras väg tillbaka till samhället.