Vi bidrar till ett inkluderande samhälle- varje dag

Samtrans Omsorgsresor är ett värderingsstyrt företag. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för människor att delta i samhället på lika villkor. Vi drivs av viljan att ge våra resenärer ökad livskvalitet och en välfungerad vardag.

Värderingar

De värderingar som genomsyrar Samtrans verksamhet kan beskrivas i fyra nyckelord. Dessa är omsorg, trygghet, delaktighet och inkludering.

Våra värderingar är vår ledstjärna i mötet med våra resenärer, synen på våra medmänniskor och hur våra medarbetare bemöter varandra. Det är dessa värderingar som ligger till grund för vårt syfte- om att bidra till ett inkluderande samhälle, varje dag.

Social hållbarhet

Samtrans sociala hållbarhetsarbete är inriktat på insatser som ger stöd och hjälp till Samtrans huvudmålgrupp; personer med funktionsvariation. Samtrans ger årligen ekonomiskt stöd till stiftelsen ”Vi bryr oss mera” vars medel används för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

Mer information om stiftelsen Vi bryr oss mera finns här.

Sponsring

Samtrans är sponsor till Situation Stockholm, som förutom att vara en tidning som ger hemlösa ekonomisk hjälp, även är en social verksamhet som stödjer sina säljare i deras väg tillbaka till samhället.