Vi är Samtrans, den ledande aktören inom särskilda persontransporter och mobila omsorgstjänster

Samtrans Omsorgsresor är en del av Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Varje år utför Samtrans Omsorgsresor ca 1,7 miljoner personresor inom färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts på uppdrag av kommuner och regioner.

Samtransforare oppnar bildorr

Samtrans Omsorgsresor

Samtrans bidrar med lång erfarenhet, nytänkande med ett starkt fokus att utveckla kvaliteten i de olika områden vi verkar. Vi erbjuder kommuner och regioner ny kapacitet, som behövs för att möta samhällsutmaningar och växande behov av nya kvalitativa och robusta transportbehov. Med omsorg, mobilitet och beredskap skapar vi hållbara tjänster.

Samtrans Omsorg

Samtrans är registrerad vårdgivare hos IVO och erbjuder mobila och tillgängliga omsorgstjänster inom drogtestning, provtagning, vaccination, sjukvårdstransporter och sjukvårdsnära tjänster. Under pandemin etablerade Samtrans hundratals mobila provtagningsenheter på uppdrag av regioner i hela landet och deltog som logistik- och bemanningspartner vid flera vaccinationsuppdrag.

En del av Nobina

Samtrans Omsorgsresor är en del av Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Genom varumärkena Göteborgs Buss och Telepass finns Samtrans representerade i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Samtrans har en stark samhällsbärande roll genom att finnas till för människor som på olika sätt inte ges möjlighet att resa med den allmänna kollektivtrafiken. På så sätt bidrar Samtrans varje dag till ett inkluderande samhälle, där fler människor ska ges möjlighet att delta i samhället på lika villkor.

Vi finns där samhället behöver oss

Provtagningsstation covid-19

Nyheter

Här kan du läsa om akutella händelser och nyheter

Pressmeddelanden

Besök vårt pressrum

Vanliga frågor

Har du en fråga? Här hittar du kanske svaret.

Visselblåsarfunktion

Samtrans och Nobinas visselblåsarfunktion ger möjligheten att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden så som bedrägeri, korruption eller aktiviteter som allvarligt kan påverka enskildas liv och hälsa.

Visselblåsarfunktion