Vi är Samtrans, den ledande aktören inom särskilda personresor och mobil omsorg

Samtrans Omsorgsresor är en del av Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Varje år utför Samtrans Omsorgsresor ca 1,7 miljoner personresor inom färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts på uppdrag av kommuner och regioner.

Samtransforare oppnar bildorr

Nobina Care

Samtrans Omsorgsresor är en del av Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Genom affärsområdet Nobina Care finns varumärkena Samtrans Omsorgsresor, Göteborgs Buss och Telepass representerade i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Nobina Care utför personresor, framförallt på uppdrag av kommuner och regioner och har en stark samhällsviktig roll genom att finnas till för människor som på olika sätt inte har möjlighet att resa med den allmänna kollektivtrafiken. På så sätt bidrar Samtrans varje dag till ett inkluderande samhälle, där fler människor ska ges möjlighet att delta i samhället på lika villkor.

 

Samtrans en del av NobinaSamtrans logga

Mobil omsorg

Samtrans är registrerad vårdgivare hos IVO och erbjuder mobila och tillgängliga omsorgstjänster inom drogtestning, provtagning, vaccination, sjukvårdstransporter och sjukvårdsnära tjänster. Under pandemin etablerade Samtrans hundratals mobila provtagningsenheter på uppdrag av regioner i hela landet och deltog som logistik- och bemanningspartner vid flera vaccinationsuppdrag.

Samtrans bidrar med lång erfarenhet, nytänkande med ett starkt fokus att utveckla kvaliteten i de olika områden vi verkar. Vi erbjuder kommuner och regioner ny kapacitet, som behövs för att möta samhällsutmaningar och växande behov av nya kvalitativa och robusta transportbehov. Med omsorg, mobilitet och beredskap skapar vi hållbara tjänster.

Vi finns där samhället behöver oss

Provtagningsstation covid-19

Nyheter

Här kan du läsa om akutella händelser och nyheter

Pressmeddelanden

Besök vårt pressrum

Vanliga frågor

Har du en fråga? Här hittar du kanske svaret.

Visselblåsarfunktion

Samtrans och Nobinas visselblåsarfunktion ger möjligheten att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden så som bedrägeri, korruption eller aktiviteter som allvarligt kan påverka enskildas liv och hälsa.

Visselblåsarfunktion