Om Samtrans

Samtrans är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för personer med särskilda behov. Det gör att vi kan möta de önskemål, krav och behov som våra resenärer, beställare, betalare, uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter ställer på denna typ av verksamhet.

Samtrans erbjuder trygga resor för personer med särskilda behov. Vi är också en naturlig del av den helhet som erbjuds på skolor, arbetsplatser, dagcenter och vårdgivare. Genom tillgänglighet, respekt och engagemang ska vi vara det självklara valet när personer med särskilda behov behöver resa.

Kort om Samtrans

  • Ägs av Nobina Sverige AB.
  • Har ca 850 medarbetare, varav drygt 100 stycken inom administrationen och beställningscentralen.
  • 175 anslutna åkerier.
  • 750 fordon, varav cirka 500 stycken är specialfordon.
  • Årsomsättning 2016: 555 Mkr
  • Utför årligen cirka 2 miljoner personresor.
  • Resorna utförs främst inom Stockholms län.
  • Uppdragsgivarna finns främst inom den offentliga sektorn.