Trygghet och säkerhet

Samtrans har en stark samhällsbärande roll genom att finnas till för människor som på olika sätt inte ges möjlighet att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Med det kommer ett stort och viktigt ansvar. Alla våra resenärer ska resa tryggt och säkert med oss, det är vår främsta prioritet. Våra förares utbildning och kompetens kombinerat med säkra fordon och ett systematiskt kvalitetsarbete är viktiga grundstenar för att säkerställa omsorgsfulla, trygga och säkra resor.

Utbildning

En kvalitativ utbildning är grundstenen till kunskap och insikt som är förutsättningen för att Samtrans ska kunna leverera trygga och säkra resor för alla resenärer. Utbildning säkerställer att Samtrans kan leva upp till de krav och förväntningar som samhället har för att alla människor ska kunna vara delaktiga och inkluderade. Samtrans utbildningar genomsyras av delaktighet, omtanke och säkerhet.

Alla Samtrans förare genomgår en omfattande lärarledd certifieringsutbildning. Utbildningen består av flera viktiga delar, bland annat bemötande och funktionsvariation, beredskap och kunskap inom hjärt-lungräddning och luftvägsstopp, samt praktiska kunskaper inom trafiksäkerhet och brand. Utbildningen avslutas med ett slutprov.

Efter avslutat utbildning gör alla nya förare en praktik, för att sedan kunna utföra uppdrag på ett tryggt och säkert sätt på egen hand.

Årlig uppföljningsutbildning

Kompetensutveckling och uppdatering av kunskaper är viktigt för att behålla kompetensen och kvalitén inom områdena. Varje år genomförs därför en uppföljningsutbildning vars innehåll beslutas år från år. Vad som skall ingå i utbildningen bestäms av Samtrans kommande behov, avvikelser, samt behov av repetition.  Uppföljningsutbildningen är på minst en dag.

Kontrollfunktioner och taxiförarlegitimation

Alla våra förare har taxiförarlegitimation. Reglerna om taxiförarlegitimation finns för att se till att passagerarna ska kunna resa tryggt och säkert. Därför måste en förare ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Innan man kan ansöka om taxiförarlegitimation ska man ha fått godkänt både på ett kunskapsprov i tre delar och på ett körprov.

Utdrag ur belastningsregistret sker alltid innan Samtrans-legitimation kan utfärdas. Utdrag ur belastningsregistret skall även ske i samband med uppföljningskurs som avser förlängning av Samtrans-legitimation, (var tolfte till var fjortonde månad).

Fordonskontroll

Två gånger per år kontrollerar vi våra samtliga fordon. Säkerhet, komfort och att de håller den standard som krävs.

Kvalitetsarbete

På Samtrans är vi övertygade om att en god omsorg måste kombinera det bästa av två världar; systematiskt kvalitetsarbete och mänsklig omtanke. För att säkerställa god omsorg, service och trygghet för våra resenärer, arbetar vi kontinuerligt med utveckling och förbättringar. Alla avvikelser rapporteras och utgör en viktig del i detta arbete, för att löpande säkerställa att kvaliteten och bemötandet motsvarar de krav som ställs.