Omsorg med kvalitet

På Samtrans är vi övertygade om att en god omsorg måste kombinera det bästa av två världar; systematiskt kvalitetsarbete och mänsklig omtanke. För att säkerställa god omsorg, service och trygghet för våra resenärer och kunder, arbetar vi kontinuerligt med utveckling och förbättringar. Samtrans definierar kvalitet utefter hur väl vi lyckas uppnå, och helst överträffa, kundernas nuvarande och framtida kvalitetskrav på trygga, säkra och hållbara resor- och omsorgstjänster.

Samtrans kvalitetsarbete

Våra åtagande styrs och följs upp i Samtrans ledningssystem (TSM). Ledningssystemet skapar förutsättningar att leva upp till kund- och intressentförväntningar, uppfylla legala krav och föreskrifter samt bidra till en hållbar arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan.

  • Vi ska kvalitetssäkra och förbättra vår verksamhet genom att kontinuerligt se över befintliga rutiner, arbetssätt och avvikelser
  • Vi ska ta ett aktivt ansvar för förbättringsarbetet genom att registrera avvikelser, identifiera risker och snabbt upptäckta förbättringsområden
  • Vi ska agera i enlighet med våra värderingar: Vi respekterar varandra, vi bryr oss och vi har ett gott självledarskap