Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

Vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss, kör för oss, reser med oss eller använder våra tjänster, samt hur vi ser till att personuppgiftsbehandling utförs på ett ansvarsfullt sätt. Din integritet är viktig för oss, vi är därför angelägna om att dina personuppgifter lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Samtrans är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för personer med särskilda behov. Det gör att vi kan möta de önskemål, krav och behov som våra resenärer, beställare, betalare, uppdragsgivare, förare och tillsynsmyndigheter ställer på denna typ av verksamhet. Samtrans erbjuder trygga resor för personer med särskilda behov på uppdrag av våra Uppdragsgivare, till exempel kommuner, så att personer kan ta sig till och från skolor, arbetsplatser, vårdgivare eller fritidsresor.

När Samtrans är personuppgiftsansvarig

Samtrans är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, det vill säga varför vi behandlar dina uppgifter och hur vi behandlar dem. 

När Samtrans är Personuppgiftsansvarig behandlar vi huvudsakligen dina personuppgifter när du:

  • Reser med oss
  • Förmedlar dina personuppgifter via vår webbplats, våra plattformar i sociala medier och använder våra appar
  • Rapporterar in avvikelser
  • Ansöker om arbete hos oss
  • Är förare i ett åkeri
  • På annat sätt kommunicerar med oss

När uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig


Eftersom majoriteten av Samtrans transporter utförs på uppdrag av en Uppdragsgivare, hanterar vi sällan eller aldrig uppgifter om dig, det är i sådana fall Uppdragsgivaren du ska kontakta om du har frågor om hanteringen av uppgifter kopplade till dig och/eller din resa då det är Uppdragsgivaren som är Personuppgiftsansvarig. 

Vanliga frågor

Vilka personuppgifter behandlas av Samtrans?
Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?
Personuppgiftsbehandling: när du besöker våra webbplatser eller våra plattformar i sociala medier
Personuppgiftsbehandling: när du kommunicerar med oss
Personuppgiftsbehandling: vid rekryterings- och anställningsprocesser
Hur länge vi sparar vi dina personuppgifter?
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Personuppgiftsbehandling vid skyldighet enligt lag
Rättelse, justering och radering av personuppgifter
Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Alla frågor och svar