Tryggt och säkert från hemmet och skolan

Vi erbjuder skolskjuts för elever som har långt till skolan och för elever som är i behov av skjuts eller specialfordon på grund av särskilda behov. Det är resenärens hemkommun som beslutar om vilket resebehov eleven har.

För oss på Samtrans är det av största vikt att våra resor är hållbara och håller en hög kvalitet. För att möjliggöra detta samplanerar vi på Samtrans ofta våra resor så att flera resenärer åker tillsammans. Vår skolskjuts kan inte likställas med en vanlig taxiresa utan är jämförbart med turbunden trafik. Det är därför av största vikt att eleven är resklar när vår förare anländer.

Samtrans kör barn, ungdomar och vuxna till och från skola samt daglig verksamhet, varje dag. Vi strävar alltid efter att alla resenärer samt anhöriga ska känna sig trygga när de reser med oss.

Trafiksäkerhet

Alla våra förare är utbildade i trafiksäkerhet och bemötande. Vi värnar om våra resenärer och gör vårt yttersta för att resan från hemmet och skolan ska vara trygg, bekväm och bekymmersfri. I filmen kan du ta del av hur vi arbetar med trafiksäkerhet och förbereda dig inför hur det är att resa med Samtrans. Det kan vara bra för både resenärer, vårdnadshavare och anhöriga att ta del av filmen. Har du frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss.

Vänligen acceptera cookies för att se detta innehåll.

Om Skolskjuts

Avtal och förväntningar

Kommunen och/eller skolan beställer skolskjuts. Samtrans åtagande är att köra eleverna tryggt och säkert så att de är framme i tid till den av beställaren angivna på-plats-tiden.

Planeringen av skolresan sker alltså efter den tid eleverna ska vara i skolan. Hämtningstiden kan därför variera från dag till dag beroende på hur många elever som åker i slingan den aktuella dagen.

I samband med skolstart kan dina restider komma att ändras. Vi vill därför informera dig om att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar via appen Samtrans Resor.  

Skolskjuts är jämförbart med turbunden trafik. För att alla elever ska komma i tid till skolan är det viktigt att eleven är resklar och står ute när skolskjutsen är på plats.

Restid

Den maximala restiden regleras av avtalen vi har med kommunen – det är alltså din kommun som avgör hur lång tid en resa får ta. Vi strävar efter att leverera så hållbara resor som möjligt, både ur ett miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan innebära längre restid för vissa elever men får inte vara längre än vad som är avtalat med kommunen.

Tidsjustering

Det finns ett visst utrymme för justering av dina hämtnings- och lämningstider för att vi ska kunna planera så hållbart som möjligt. Vårt utrymme för tidsändringar varierar beroende på vad som avtalats med din kommun. Det kan alltså innebära att dina beställda tider behöver anpassas och ändras något. Du har tillgång till ditt schema samt uppdaterad reseinformation i appen ”Samtrans Resor”.

För mer information vad som gäller i din kommun, läs mer via länkarna här på sidan.

Önskemål om fast förare eller samma förare som tidigare

Vi strävar efter att ha så hög förarkontinuitet som möjligt, men kan tyvärr inte garantera att samma förare alltid kommer utföra dina resor. Vi behöver förhålla oss till det som är avtalat med kommunen och göra en så hållbar planering av resor som möjligt. Vi behöver också ta hänsyn till andra resenärer som reser med oss och hur deras scheman ser ut.

Vem ansvarar för eleven?

Det är vårdnadshavaren och skolpersonalen som ansvarar för eleven till och från skolskjutsens fordon.

Vid större förseningar ringer chauffören och meddelar när hämtning eller lämning beräknas ske. Det är viktigt att det finns ett telefonnummer till hemmet eller eleven så att vi kan meddela eventuella förseningar. Inför skolstart är det därför bra att uppdatera er skola om aktuellt telefonnummer till vårdnadshavaren.

Avboka och ändra resor

Avbokning av beställda resor ska göras så snart man vet att eleven inte ska åka. Sker avbokning senare än vad avtalet säger debiteras betalaren hela resan. Kontakta skolskjutssamordnaren på er skola för besked om vilken avbokningstid som gäller för just er.

Det är av stor vikt att avbokningar inkommer i så god tid som möjligt så vi har möjlighet att planera in en ny resa i den lucka som skapas när en avbokning sker. Detta för att vi värnar om att planera hållbara och resurseffektiva resor.

Om resan inte avbokas i tid och föraren hinner anlända för att hämta eleven blir det en s.k. bomkörning. Utöver att det innebär en kostnad för betalaren så påverkar det andra resenärer och gör att dessa riskerar att komma sent.

För att avboka resor kan vårdnadshavaren använda Samtrans Resor Web,appen ”Samtrans Resor”, eller ringa till Samtrans kundtjänst. Ändring av beviljad resa skall skickas in skriftligt senast tre arbetsdagar innan ändringen ska ske.

I samband med terminsstart och lov får vi många samtal och det kan bli långa väntetider i telefonkö. Det är oftast enklast att nå oss via telefon 08-522 500 00, våra öppettider för kundtjänst finns under information för respektive kommun.

Arbetsresor

Vi vill gärna hjälpa till att förenkla din vardag och ditt deltagande i arbetslivet. Det är resenärens hemkommun som beslutar om resebehovet till och från arbetet eller daglig verksamhet. Kontakta din kommun för mer information om vad som gäller för just dig.

För kommunens hantering av beställningar finns verktyget Digra.

Här kan beställare på kommunen administrera beställningar och göra ändringar.

Vanliga frågor och svar

Kan jag som är resenär eller anhörig ändra adress för resan?

Hur länge ska bilen vänta på mig?

Hur snabbt kan jag få en ny skjuts om jag missat bilen?

Alla frågor och svar