Välkommen till Samtrans!

Från och med den 16 juni är Samtrans ny leverantör av skolskjuts och turbunda resor i Ekerö kommun.

Skol- och arbetsresor är så kallade turbundna resor mellan hem och skola/arbete/verksamhet. Där här typen av resor innebär att du eller ditt barn åker schemalagda resor mellan hem och skola, eller verksamhet. Resorna sker ofta genom samåkning för att vara så miljövänliga och resurseffektiva som möjligt. Samåkning innebär att flera resenärer åker tillsammans.

Vad gäller i Ekerö Kommun?

Beställningar
Ändring av resa ska göras så fort som möjligt, men minst fem arbetsdagar före den önskade resdagen. Beställningar och ändringar görs av kommunens behöriga beställare.

Avbokningar
Avbokning av beställda resor ska göras så snart man vet att resenären inte ska åka. Resor kan avbokas via appen Samtrans Resor, på Samtrans Resor Web eller Samtrans kundtjänst. För att logga in i appen Samtrans Resor, eller Samtrans Resor Web, behöver du först få ett konto och registrera dig för säker inloggning. Läs mer om hur du skapar konto och registrera dig här!

Försening
Vid större försening ringer eller sms:ar föraren och meddelar när hämtning eller lämning beräknas ske. Det är viktigt att det finns ett telefonnummer till hemmet, kontaktperson eller resenären i beställningen så vi kan meddela eventuella förseningar.

Restid
Den maximala restiden regleras av avtalen vi har med kommunen – inom Ekerö kommun så kan restiden uppgå till 60 minuter och för resor som går utanför kommunen så kan restiden uppgå till 90 minuter. Vi strävar efter att leverera så hållbara resor som möjligt, sett både ur ett miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan innebära längre restid för vissa elever men får inte vara längre än vad som är avtalat med kommunen.

Tidsjustering
Det finns ett visst utrymme för justering av dina hämtnings- och lämningstider för att vi ska kunna planera så hållbart som möjligt. Vårt utrymme för tidsändringar varierar beroende på vad som avtalats med din kommun och görs i samråd med kommunen beställare. Det kan alltså innebära att dina beställda tider behöver anpassas och ändras något. Du kan se ditt schema i appen Samtrans Resor.

Oanmäld avbokning- BOM
Om resenären inte finns på plats vid avtalad tid, ska föraren alltid kontakta resenären eller anhörig och vänta på upphämtningsadressen i fem minuter. Anländer inte resenären till platsen avbokas returresan. Om resenären vill fortsätta resa behöver returresan påbokas.

Kvalitet
Vi värdesätter att våra resenärer samt anhöriga hör av sig till oss. Det är en mycket viktig del i vårt ständiga förbättringsarbete för att löpande säkerställa att kvalitén motsvarar det som är avtalat. Vill du lämna synpunkter eller rapportera avvikelser kan du göra det via vårt formulär här.

Det går också bra att höra av sig till vår kundtjänst som du når på telefon: 08-522 500 00. Öppettider för kundtjänst är: vardagar kl. 07:00 – 18:00.

App och bokningslösningar för skolskjuts och turbundna resor

För att se ditt barns planerade resor med Samtrans kan du använda dig av appen Samtrans Resor.

Appen kan laddas ned i App Store eller Google Play.

I appen Samtrans Resor kan du bland annat se vilka tider resenären ska åka respektive vara framme. Du kan också se var bilen befinner sig samt av- och påboka redan beställda resor.

För att logga in i appen behöver du först få ett konto och registrera dig för säker inloggning. Läs mer om hur du skapar konto och registrera dig här!

Du kan även se planerade resor på Samtrans Resor Web. Det är samma konto som används för både för app och web.