Hållbarhet

Samtrans är Sveriges ledande aktör inom särskild kollektivtrafik och vår verksamhet bygger på att bidra till ett inkluderande samhälle. Med en marknadsledande position följer ansvaret att driva branschen på ett hållbart sätt. Vi höjer ständigt ambitionen i vårt hållbarhetsarbete. Frågor inom miljö, inkludering och kvalitet genomsyrar hela vår affärsprocess. Detta stärker oss som aktör på vår marknad och inspirerar förhoppningsvis andra. På så sätt kan vi skapa värde för samhället i stort och för våra kunder.

Miljömässig hållbarhet

Miljöhänsyn skall vara en naturlig del i affärsprocessen. Samtrans arbetar proaktivt för att skydda miljön och förebygga föroreningar, vi säkerställer alltid att lagar och andra krav uppfylls. Till vår hjälp har vi vårt miljöledningssystem som vi genom lärande processer kontinuerligt förbättrar för att vår miljöpåverkan hela tiden skall minska. Miljöfrågorna är integrerade i det dagliga arbetet med logistik, i trafik och på kontoret. Tillsammans med våra samarbetspartners ska vår miljö- och klimatpåverkan minska.

  • Vi ser effektivt nyttjande av våra fordon som en grundförutsättning för att minimera utsläppen som verksamheten genererar.
  • Vi säkerställer att våra underleverantörer har goda kunskaper i hur de minskar sin miljöpåverkan. Vi ställer bland annat krav på användning av miljöeffektiva fordon och utrustning som hjälper till att hålla utsläppsnivåerna nere över tid.
  • Vi köper in fossilfri el, gör miljöcertifierade inköp och källsorterar på kontoret.

Här kan du ta del av Samtrans hållbarhetspolicy.

Samtrans är miljöcertifierade enligt ISO 14001.