Tillgänglighet för Samtrans.se

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och
WCAG 2.1, nivå AA.

Samtrans Omsorgsresor AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.
Denna sida  beskriver hur samtrans.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända
tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från samtrans.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens
tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt


Kundtjänst: 08-522 500 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som
inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav,
kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om
tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av samtrans.se
Senaste bedömningen gjordes den 4 november, 2021.

Granskningsmetod

Testning via:
https://validator.w3.org/
https://wave.webaim.org/

Webbplatsen publicerades den 10 november, 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 19 november, 2021.