Järfälla kommun

Skol- och arbetsresor är så kallade turbundna resor mellan hem och skola/arbete/verksamhet. Där här typen av resor kan inte likställas med en taxiresa utan innebär att eleven åker med schemalagda resor mellan hem och skola. Resorna sker ofta genom samåkning för att vara så miljövänliga och resurseffektiva som möjligt. Samåkning innebär att flera resenärer åker tillsammans.

Vad gäller i Järfälla kommun?

För frågor kring skolskjuts i Järfälla kommun, vänligen vänd er till Transportservice på telefon: 08-58029851 eller via mail: transport.service@jarfalla.se

Kontoret på Järfälla kommun är bemannat måndag – fredag mellan kl. 06.15-17.15.