Skolresor i Nykvarn kommun

Här finns samlad information om vad som gäller för skolskjuts och turbundna resor med Samtrans i Nykvarns kommun.

Skol- och arbetsresor är så kallade turbundna resor mellan hem och skola/arbete/verksamhet. Den här typen av resor innebär att resenären åker schemalagda resor mellan hem och skola. Resorna sker ofta genom samåkning för att vara så miljövänliga och resurseffektiva som möjligt. Samåkning innebär att flera resenärer åker tillsammans.

Vad gäller i Nykvarn kommun

Beställningar
Beställning/ av resa ska göras senast 5 arbetsdagar före den önskade resdagen. Beställningar och ändringar görs av kommunens behöriga beställare.

Avbokningar
Avbokning av beställda resor ska göras så snart man vet att resenären inte ska åka. Resor kan avbokas av vårdnadshavare och/eller kommunens behöriga beställare, via appen Samtrans Resor, på Samtrans Resor Web eller Samtrans kundtjänst.

För att logga in i appen Samtrans Resor, eller Samtrans Resor Web, behöver du först få ett konto och registrera dig för säker inloggning. Läs mer om hur du skapar konto och registrera dig här!

Försening
Vid större försening ringer eller sms:ar föraren och meddelar när hämtning eller lämning beräknas ske. Det är viktigt att det finns ett telefonnummer till hemmet, kontaktperson eller resenären i beställningen så vi kan meddela eventuella förseningar.

Restid
Den maximala restiden regleras av avtalen vi har med kommunen – det är alltså din kommun som avgör hur lång tid en resa får ta. Vi strävar efter att leverera så hållbara resor som möjligt, sett både ur ett miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan innebära längre restid för vissa elever men får inte vara längre än vad som är avtalat med kommunen.

Tidsjustering
Det finns ett visst utrymme för justering av dina hämtnings- och lämningstider för att vi ska kunna planera så hållbart som möjligt. Vårt utrymme för tidsändringar varierar beroende på vad som avtalats med din kommun. Det kan alltså innebära att dina beställda tider behöver anpassas och ändras något. Du kan se ditt schema i appen Samtrans Resor.

Oanmäld avbokning- BOM
Om resenären inte finns på plats vid avtalad tid, kommer föraren försöka att kontakta resenären eller anhörig och sedan åkare vidare.

Kvalitet
Vi värdesätter att våra resenärer samt anhöriga hör av sig till oss. Det är en mycket viktig del i vårt ständiga förbättringsarbete för att löpande säkerställa att kvalitén motsvarar det som är avtalat. Vill du lämna synpunkter eller rapportera avvikelser kan du göra det via vårt formulär här.

Det går också bra att höra av sig till vår kundtjänst som du når på 08-522 500 00.

 

App och bokningslösningar för skolskjuts och turbundna resor

För att se ditt barns planerade resor med Samtrans kan du använda dig av appen Samtrans Resor.

Appen kan laddas ned i App Store eller Google Play.

I appen Samtrans Resor kan du bland annat se vilka tider resenären ska åka respektive vara framme. Du kan också se var bilen befinner sig samt av- och påboka redan beställda resor.

För att logga in i appen behöver du först få ett konto och registrera dig för säker inloggning. Läs mer om hur du skapar konto och registrera dig här!

Du kan även se planerade resor på Samtrans Resor Web. Det är samma konto som används för både för app och web.

Se till att du laddar ner appen Samtrans Resor och inte Mina Resor Samtrans som är en äldre app som har upphört!