Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på frågor som våra resenärer ibland funderar på.

Filter

Vår elev/deltagare har missat sin resa. Får jag som ringer från en skola/omsorgsverksamhet beställa en resa om vi betalar själva?

Vilka personuppgifter behandlas av Samtrans?

Kan kundtjänsten berätta hur långt borta bilen är?

Får man välja vart man vill köra?

Hur rengörs Samtrans bilar?

Finns allergisäkrade Rullstolstaxi?

Jag har missat min skolskjuts/omsorgsresa. Får jag som privatperson beställa en ny resa om vi betalar själva?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

Hur beställer jag skolskjuts vid ett skollov?

Vilket kollektivavtal har man?

Får du inte svar din fråga?

Kontakta oss så hjäper vi dig!


Kundtjänst: 08-522 500 00
Växel: 08 – 522 500 22