Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på frågor som våra resenärer ibland funderar på.

Filter

Din filtrering/Sökning:
Skolskjuts
Vår elev/deltagare har missat sin resa. Får jag som ringer från en skola/omsorgsverksamhet beställa en resa om vi betalar själva?
Kan kundtjänsten berätta hur långt borta bilen är?
Jag har missat min skolskjuts/omsorgsresa. Får jag som privatperson beställa en ny resa om vi betalar själva?
Hur beställer jag skolskjuts vid ett skollov?
Hur gör man om man glömt lösenordet till appen Mina Resor?
Om bilen har åkt utan att jag blivit kontaktat, skickar ni en ny bil då?
När behöver en resa avbokas för att inte bli debiterad/anses förbrukad?
Hur länge ska bilen vänta på mig?
Kan vi få ersättning om bilen inte kommit i tid och vi har fått köra barnet till skolan själva?
Vi (skola/daglig verksamhet) kan inte fylla i beställningsblanketten för lovresor, hur gör vi?

Får du inte svar din fråga?

Kontakta oss så hjäper vi dig!

Kundtjänst: 08-522 500 00

Växel: 08 – 522 500 22