Samtrans öppnar fler mobila teststationer för covid-19 i Sörmland

Färdtjänst Omsorgsresor Rullstolstaxi Skolskjuts

Det är Samtrans Omsorgsresor som står för logistiken tillsammans med företaget InfoSolutions, på uppdrag av Region Sörmland.

I dagsläget finns det kapacitet att utföra ca 100 provtagningar om dagen per teststation. Testet visar om man bär på viruset eller inte. Ett viktigt syfte med den utökade testningen är att personer med milda symtom ska kunna gå till jobbet om det visar sig att de inte har covid-19.

– Kapaciteten kan öka, utan att belasta hälso- och sjukvården som redan är ansträngd. Här måste den outnyttjade resurs som finns i samhället i övrigt tillvaratas. På så sätt kan betydligt fler människor testas. Nu gäller det att ta tillvara på de möjligheter till testning som faktiskt finns på plats, säger Samtrans Marknadschef Eric Steijer.

Konceptet har funnits i drygt en månad, då den första mobila testationen öppnades i Stockholm. Idag finns testationerna som upprättats av InfoSolutions och Samtrans i Stockholmsområdet, Eskilstuna och i Katrineholm. Under morgondagen öppnas även en teststation i Nyköping.

Provtagningen sker utefter Folkhälsomyndighetens prioriteringslista. I första hand testas personal inom vård och omsorg, vilket fortfarande är prioriterat. Nu har man också öppnat upp för kategori tre, vilket innebär att personal inom andra samhällsviktiga yrken också ska ges möjlighet till provtagning. Alla behöver dock en remiss för att kunna testa sig.