Samtrans driver utvecklingen mot kvalitet och hållbarhet med ekonomiskt stödpaket

elfordon Färdtjänst hållbarhet kvalitet Nobina Care Omsorgsresor Samtrans Samtrans Omsorgsresor särskilda persontransporter Skolskjuts

Insatserna riktar sig till åkerier som vill investera i elfordon, vilket syftar till att påskynda övergången till en miljövänligare fordonsflotta och minska klimatpåverkan.

-Att löpande växla ut vår fordonsflotta mot mer hållbara alternativ är en självklarhet, samtidigt driver det stora investeringskostnader för våra åkerier. Genom att erbjuda ett riktat stöd hjälper vi våra åkerier att påskynda utbytet av äldre fordon till nya hållbara alternativ vilket gynnar alla parter, säger Martin Laurén, chef för Partnerskap på Samtrans.

Samtidigt ger Samtrans en kvalitetsbonus till de åkerier som lever upp till kvalitetsmålen och bidrar till en positiv utveckling. För att kvalificera sig för bonusen behöver ett antal grundparametrar uppfyllas, inte minst när det kommer till få avvikelser, punktlighet och god service till resenärerna.

-Vår nya kvalitetsbonus är utformad för att premiera de åkerier som strävar efter högsta kvalitet i sin leverans. Det ger ett starkt ekonomiskt incitament att arbeta med ständiga förbättringar gällande kvalitet, samtidigt som man säkerställer att vi lever upp till våra uppdragsgivares och resenärers förväntningar, säger Martin Laurén.

Fördelar för resenärer och miljön

Satsning innebär inte bara en minskning av koldioxidutsläpp, utan också en förbättring av resenärernas upplevelse genom högre kvalitet på hela resan. Det ger också fler resenärer möjlighet att resa hållbart, vilket är efterlängtat.

-Vi ser positivt på våra uppdragsgivares ökade krav på hållbarhet. Här behöver vi alla bidra för att minska miljöpåverkan och ställa om för framtiden, säger Stefan Arnell, affärsområdeschef för Samtrans och fortsätter.

-Vi vet också att våra resenärer vill resa hållbart. Den allmänna kollektivtrafiken har sprungit före medan omställningen inom särskilda persontransporter har gått för långsamt. Det är nu dags att växla upp och leverera hållbara resor till alla, avslutar Stefan Arnell.