Telepass växer och vinner upphandling i Borås Stad

borås stad Färdtjänst Nobina Care särskilda persontransporter Serviceresor Skolskjuts Telepass

Avtalet sträcker sig över sex år och omfattar totalt 47 fordon för att möta behoven i de nya områdena.

-Vi är mycket glada över förtroendet från Borås Stad, som är en ny uppdragsgivare och samarbetspart för oss. Detta uppdrag är en viktig del av vår tillväxtresa och visar att Telepass och Nobina Care växer stadigt med kvalitet i fokus, säger Jana Odinsman, marknadschef på Nobina Care.

I upphandlingen lades stor vikt vid kvalitetsutvärdering, där faktorer som hantering av avvikelser, uppföljning av kvalitetsnivå på förare och erfarenhet vägde tungt.

-Vårt fokus på kvalitet är avgörande för oss och vi är glada över att Borås Stad värderar kvalitet högt i denna typ av tjänst. Det är särskilt viktigt för att säkerställa trygghet och säkerhet för resenärerna, säger Anders Ekelund, affärsområdeschef för Telepass.

Trafiken startar i Borås Stad den 1 juni 2025, i Ulricehamns kommun den 1 december 2025 och i Marks kommun den 21 juni 2026. Trafiken kommer att köras både i städerna och närliggande områden.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 8 juli 2024.