Rustar för ökad provtagningskapacitet i fjällvärlden

covid19 Infosolutions Provtagning Region Dalarna Samtrans Omsorsresor

Det är företaget Samtrans Omsorgsresor som driver och bemannar stationerna tillsammans med it-företaget Infosolutions, som tillhandahåller remissystemet. Samtrans och Infosolutions har redan etablerat provtagningsstationer på ett flertal orter i regionen. Nu ska också fjällturisterna kunna ta prover när de blir sjuka. Personer som misstänker covid-19 testar sig själva vid en provtagningsstation där man genomför testet i bilen.

– Med vår erfarenhet och organisation kan vi vara ett komplement som avlastar den redan ansträngda hälso- och sjukvården. Vi ser till varje regions behov och utvecklar lösningar utifrån de utmaningar som finns och som kan komma, inte minst när vi nu går in i en oviss vintersäsong, säger Eric Steijer, marknadschef på Samtrans Omsorgsresor.

Konceptet för mobil självprovtagning, där personer kommer i bil och testar sig finns idag runt om i hela landet och det är ett hårt tryck på alla platser.

– Nu ökar vi ytterligare och rustar upp med fler stationer. Provtagningstjänsten och det koncept vi snabbt byggde upp i början av pandemin fungerar mycket bra och håller i det hårda tryck som råder gällande kapacitet och planering i alla delar, säger Alex Stendahl, Vd på Infosolutions.

Fakta om konceptet:Konceptet för provtagningsstationerna är en samverkan mellan Region Dalarna, Samtrans Omsorgsresor och it-företaget Infosolutions.

Idre fjäll, Sälen By öppnar torsdag 10 december. Sälen Stöten och Tandådalen öppnar nästkommande vecka.