Idag avslutar Folkhälsomyndigheten uppdrag om självtestning av covid-19

Folkhälsomyndigheten Infosolutions Nobina Care nobina sverige Samtrans Samtrans Omsorgsresor

Samtrans som är en del av Nobina Care, har länge varit en viktig del av omsorgspusslet i Sverige. Under pandemin registrerades Samtrans som vårdgivare och utvecklades till en ledande rikstäckande aktör för mobil omsorg, med beredskap att ta sig an samhällets svåra utmaningar.

Den 24 mars startade Samtrans Omsorgsresor, tillsammans med It-företaget Infosolutions den första mobila provtagningsstationen, en drive-in-station, utanför det dåvarande fältsjukhuset vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Syftet var då att snabbt komma i gång med provtagning av vård- och omsorgspersonal och personer med samhällsviktiga funktioner. Men få kom och testade sig, även om kapaciteten och beredskapen fanns på plats. Ingen kunde då förutspå den fulla vidden av virusets slag mot samhället. Kapacitet för testning och smittspårning behövde snabbt byggas upp.

13 av landets 21 regioner anslöt sig och ville ha hjälp med provtagning. Konceptet med egenprovtagning vid drive-in-stationer var ett smidigt och effektivt sätt för medborgarna att testa sig. Samtidigt utlokaliserades hemleveransbilar som ett komplement. Samtrans bistod också med sjukvårdsutbildad personal på regioners vårdcentraler.

Samtrans omställning började egentligen tidigare

Tidigt i pandemin minskade behovet av färdtjänst-och omsorgsresor drastiskt. I samarbete med Ambulanssjukvården i Stockholm (AISAB) fick Samtrans förfrågan om att avlasta den kraftigt ansträngda ambulanssjukvården med transporter av covid-19-smittade personer. 90 frivilliga Samtransförare utbildades i smittskydd och i samarbete med Försvarsutbildarna utfördes 10 000 sjuktransporter av smittade personer i Region Stockholm.

– Vi förstod tidigt i pandemin att vi hade möjlighet att göra en viktig och snabb omställning för att hjälpa samhället genom krisen. Vi har i grunden omsorg som kärnverksamhet, nu var det dags att utveckla den från transport till mobil omsorg. En helt unik omställning, både för oss och för hela vår bransch, säger Eric Steijer, Marknadschef på Samtrans Omsorgsresor.

 

Nationell storskalig testning av covid-19

I januari 2021 upphandlade Folkhälsomyndigheten storskalig nationell testning av covid-19. Samtrans tillsammans med Infosolutions och Apoteket fick då i uppdrag av ett flertal regioner att skyndsamt bistå i arbetet att säkerställa en utbyggnad av kapacitet för storskalig provtagning. Provtagning i landets regioner erbjöds till allmänheten genom egenprovtagning med PCR-tester för avhämtning vid särskilda utlämningsställen och genom hemkörning, provtagningsbodar eller drive- in-stationer. Samtrans ansvarade för provtagningsstationerna inklusive bemanning, logistik, packning av testkit samt transporter till och från laboratorier.

– Vårt samarbete med regionerna och Infosolutions har varit det som gjort att människor i hela landet har kunnat testa sig. Att vi som relativt litet bolag i sammanhanget har lyckats erbjuda samhället rikstäckande provtagningskapacitet och beredskap, är något vi är stolta över. Nyckel till framgången är främst vår snabba och flexibla förmåga att hitta logistiklösningar och anpassa vårt erbjudande utifrån behoven som funnits, fortsätter Eric Steijer.

En tillgänglig provtagning för fler

På uppdrag av Region Stockholm har Samtrans Omsorgsresor även ansvarat för assisterad drop-in-provtagning i utsatta områden. Mobila provtagningsenheter har varit placerade på ett flertal platser inom regionen. Syftet med de mobila drop-in-mottagningarna har varit att göra det så enkelt och tillgängligt som möjligt att testa sig i delar av Stockholms län där provtagningsfrekvensen har varit låg.

Samtrans har haft flera avgörande uppdrag under pandemin. Bland annat har man bistått skolor i Stockholm med gurgeltester, för att möjliggöra smittspårning bland elever. Samtrans har även på uppdrag av region Stockholm drivit provtagningen på Arlanda för att möjliggöra testning av personer som kommit in i landet, direkt vid ankomst.

Folkhälsomyndighets uppdrag avslutas 31 mars

Smarta och innovativa logistiklösningar, ett välfungerande IT-system, flexibilitet och mobilitet har varit de viktigaste aspekterna för att kunna bistå samhället med nationell storskalig provtagningskapacitet under pandemin. Uppdraget från Folkhälsomyndigheten om nationell storskalig testning tar slut den 31 mars 2022. Samtrans fortsätter att bistå regioner i landet med andra uppdrag inom omsorg kopplat till provtagning och smarta logistiklösningar för att möta samhällets behov och utmaningar.

– Jag är stolt över att vi lyckats bygga upp en beredskap som gör det möjligt att hjälpa samhället även i kommande kriser, säger Tomas Hansson, Vd på Samtrans Omsorgsresor och Nobina Care.