Om du saknar Taxiförarlegitimation

För att arbeta som förare hos Samtrans behöver du en taxiförarlegitimation (TFL). Det är Transportstyrelsen som utfärdar den och det fungerar ungefär som när du tar körkort. För att ansöka om TFL krävs det att du har fyllt 21 år och att du har haft körkort för personbil i minst 2 år.

TFL Utbildning

För att erhålla TFL ska du bli godkänd på tre teoretiska prov (kartläsning, lagstiftning, säkerhet och beteende) och ett praktiskt körprov hos Trafikverket. Du behöver också klara de medicinska kraven som ställs. Studier inför proven kan ske både genom lärarledda lektioner på en trafikskola eller genom distansundervisning. Vissa trafikskolor erbjuder även intensivutbildningar där du kan ta din TFL på 3 dagar.

När du klarat Trafikverkets prov för TFL är du välkommen att skicka in en ansökan till oss.

Läs mer och ansök om TFL på Transportstyrelsens hemsida.

Ansökningsprocess om du saknar TFL

1. Svenskt körkort 2 år

2. Trafikskola (lärarledd & distans)

3. Körprov (Trafikverket)

4. Skicka in en ansökan

5. Träffa oss för en personlig intervju

6. Matchas ihop med ett Samtrans åkeri

7. Delta på Samtrans certifieringsutbildning

8. Erhåller Samtrans legitimation