Telepass får utökat förtroende i Ystads kommun

Nobina Care särskilda persontransporter Skolskjuts Telepass ystad kommun ystads kommun

– Vi är glada och stolta över det förtroende vi fått från Ystads kommun. Uppdraget innebär ett stort ansvar som kräver kunskap om resenärernas varierande förutsättningar att resa. Som redan befintlig leverantör i kommunen känns det extra roligt att få möjlighet att bidra till kontinuitet och trygghet för eleverna som reser med oss varje dag, säger Anders Ekelund, vd för Telepass.

Avtalet som sträcker sig sex år framåt med två möjliga optionsår, innebär en utökning från dagens fem bussar till ett tiotal bussar och ca tio personbilsregistrerade fordon.

– Vi ser nu fram emot att tillsammans med våra medarbetare och kommunen fortsätta utveckla skolskjutsen i Ystads kommun, avslutar Anders Ekelund, vd på Telepass.

Tilldelningen kan överklagas och avtal kan tecknas från och med 2024-03-07.