Telepass blir ny leverantör av färdtjänst i Malmö Stad

Färdtjänst malmö stad Nobina Care Telepass

Färdtjänstresor är av avgörande betydelse för många medborgares dagliga liv. Telepass kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa bekväma och pålitliga resor för Malmöborna. Avtalet sträcker sig två år framåt med möjliga optioner som kan förlängas upp till 24 månader.

– Vi är glada över förtroendet från Malmö Stad och ser fram emot att arbeta tillsammans för att förse Malmöborna med pålitliga och omsorgsfulla färdtjänstresor. Samtidigt välkomnar vi att Malmö Stad har valt att säkerställa kapacitet som uteslutande är till för färdtjänsten. I ett läge med förarbrist och stora kostnadsutmaningar är det viktigt att inte skapa risk för att förare väljer andra resor, säger Anders Ekelund, vd för Telepass.

 

Med färdtjänst fokus

Telepass kommer att leverera dedikerade fordon inom paket 1, där majoriteten av resorna är schemalagda. Telepass har sedan många år varit leverantörer till Skånetrafiken och andra närliggande kommuner och har därmed både lokalkännedom och den kunskap som krävs för att möta färdtjänstresenärernas behov.

– Nobina Care arbetar i huvudsak med upphandlad trafik. Till skillnad från andra branschkollegor är vårt fokus resor inom färdtjänst, omsorgsresor och skolskjuts. Det innebär att det finns en gedigen erfarenhet både hos förare och organisationen i stort. Det gör att vi har den rätta kunskapen och fokuset på just de resenärer som har behov av att resa med färdtjänst i Malmö, säger Johan Sunnvius, marknadschef på Nobina Care.

För att möta miljökraven och minska miljöpåverkan kommer Telepass att köra med fossilfria fordon och övergår under avtalstiden helt till 100% elfordon.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 6 oktober 2023.