Stefan Arnell utses till affärsområdeschef på Nobina Care och ny vd på Samtrans Omsorgsresor AB

Stefan Arnell kommer närmast från en roll som affärsområdeschef hos Nobina. Han tillträder sin nya tjänst den 1 december 2022, men kommer successivt att börja sätta sig in i Samtrans verksamhet. 

Nuvarande vd i Samtrans, Tomas Hansson, blir vd för Nobina Care och utses samtidigt till styrelseordförande i Samtrans. I Nobina Care ingår, förutom Samtrans Omsorgsresor, även Göteborgs Buss, Telepass, Anja & Dennis Hemservice samt Örslev. 

– Den nya organisationen ger oss resurser och kraft för att på ett bättre sätt utveckla alla våra fem bolag inom Nobina Care. Jag är mycket glad över att Stefan har valt att ta stafettpinnen vidare med Samtrans, säger Tomas Hansson, vd påNobina Care. 

– Stefan Arnell har en gedigen bakgrund inom Nobina, närmast från rollen som affärsområdeschef. Han har också en bred erfarenhet från operativ verksamhet och är helt rätt profil för Samtrans.Jag ser nu fram emot att arbeta tillsammans med Stefan för att fortsätta utveckla Samtrans och våra övriga bolag inom Nobina Care, fortsätter Tomas Hansson, vd på Nobina Care. 

– Jag har under hösten haft möjlighet att bekanta mig med delar av Samtrans organisation och sett det stora engagemanget som finns hos kollegor, kunder och åkerier. Vårt syfte, att skapa ett inkluderande samhälle är starkt och genomsyrar hela verksamheten. Det ska bli både roligt och spännande att få leda organisationen framöver. Vår viktigaste förflyttning under de kommande åren är att stärka struktur och systematik inom vår operativa verksamhet så att vi skapar en ännu högre kvalité och blir en bättre partner för både våra resenärer och åkerier, säger Stefan Arnell, tillträdande vd Samtrans Omsorgsresor AB.