Samtrans vinner avtalet om kompletteringstrafik i Järfälla Kommun

Färdtjänst Nobina Omsorgsresor Rullstolstaxi Samtrans Skolskjuts

Avtalet sträcker sig fram till 2023-02-28. Kommunen har rätt att förlänga avtalet med ett år, dock längst till och med 2024-02-28.

Järfälla kommun ställer tydliga krav på miljöbränsle. Från och med 2021-01-01 ska minst 75 procent av resorna ske med fordon (personbilar) som drivs av biogas, vätgas eller el.

-Detta ser vi mycket positivt på. Att ta miljöhänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Samtrans vill vara med och bidra i klimatomställningen med fler miljöanpassade och säkra bilar i framtiden. Vi vet att vi är bra på det, säger Samtrans marknadschef, Eric Steijer.

 

Fakta: Samtrans Omsorgsresor är en del av Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Varje år utför Samtrans Omsorgsresor ca 1,7 miljoner personresor, framförallt på uppdrag av kommuner och landsting. Företaget har en stark samhällsbärande roll genom att finnas till för människor som på olika sätt har svårigheter att åka med den allmänna kollektivtrafiken.