Samtrans tillsammans med Doktor24 får i uppdrag att vaccinera mot covid-19 i Sörmland

Tidigt i våras inleddes en snabb omställning inom Nobinas dotterbolag Samtrans Omsorgsresor. I samarbete med Försvarsutbildarna utförde Samtrans 10 000 transporter av covid-19-smittade personer, och den ordinarie ambulanssjukvården kunde få en viktig avlastning.

I nästa skede togs initiativ till mobila teststationer, på uppdrag av regioner, för att snabbt få igång storskalig testning. Ett arbete som vuxit till en viktig pusselbit i samhällets testkapacitet för covid-19. Som ett naturligt steg i arbetet för att bekämpa pandemin kommer nu Samtrans Omsorgsresor på uppdrag av Doktor24 och Region Sörmland bistå med kapacitet för att utföra massvaccineringen mot covid-19 i fas fyra.

Att vaccinera under pågående covid-19-pandemi ställer särskilt stora krav på planering av patientflöden och lokaler, i uppdraget ansvarar Samtrans Omsorgsresor för vaccinationslokalerna och hur de ska anpassas för att kunna hantera vaccinering på ett säkert och effektivt sätt. Även vaccinationsvärdar från Samtrans finns på plats för att arbeta med ankomstregistrering och säkerställa att platsen är säker ur ett smittskyddsperspektiv.

– Efter ett års arbete med provtagning av covid-19 har vi byggt upp en stark organisation med kompetens och kapacitet för såväl provtagning som vaccinationsuppdrag. Vaccinationen känns som en målbild vi alla haft länge och jag är stolt över möjligheten att tillsammans med Doktor24 bistå invånarna i Sörmland med efterlängtad vaccination, säger Eric Steijer, marknadschef på Samtrans Omsorgsresor.

Samtrans har under våren utvecklat lösningar för att på ett smittsäkert sätt hantera stora volymer av patienter – oavsett det handlar om vaccination eller provtagning.

– Vi ser stora behov från samhället att kunna lösa den pågående logistikutmaningen som vaccin innebär, och vi har flera spännande dialoger där vi ställer upp för att hjälpa andra regioner med dessa svåra frågor, avslutar Eric Steijer.

I vaccinationsfas fyra ingår övriga personer 18–69 år som inte tillhör riskgrupper. Vaccination kommer att vara kostnadsfri för patienten. I uppdraget kommer 1 000 personer i veckan vaccineras i respektive kommun.

Det är Doktor24 som tilldelats uppdraget av Region Sörmland och som är ansvarig vårdgivare för uppdraget, samt står för sjukvårdspersonal som utför självaste vaccinationen.

-Doktor24 bistår idag flera regioner runt om landet med covid19-vaccinationer. Vi är glada och stolta över att vi tillsammans med Samtrans nu fått förtroendet att hantera vaccinationerna även i två av Sörmlands kommuner, säger Christoffer Berg, affärsutvecklingschef på Doktor24.

 

Vaccinationsmottagningar kommer att finnas i centrala Oxelösund (Torggatan 9) samt i centrala Vingåker (Storgatan 27).

Bokning för Doktor24:s vaccinmottagningar i Oxelösund och Vingåker sker i Doktor24:s bokningssystem. Mer information om hur man bokar tid kommer att finnas på 1177.se i god tid innan tidsbokningen för fas 4 öppnar.