Samtrans Omsorgsresor blir ny leverantör av skolskjuts i Ekerö kommun och storsatsar på kvalitet

Ekerö kommun Nobina Care Samtrans Omsorgsresor Skolskjuts

Avtalet mellan Ekerö kommun och Samtrans Omsorgsresor startar den 15 juni och fortlöper i fyra år framåt, varav två möjliga optionsår. Tilldelningen avser ca 30 upphandlade fordon och omfattar både personbilar och specialfordon.

– Vi är så glada över förtroendet vi fått från Ekerö kommun. Nu ska vi påbörja arbetet tillsammans med kommunen för att utveckla skol- och omsorgsresorna med stort fokus på en kvalitativ leverans. Vi ser fram emot trafikstarten och mötet med våra nya resenärer, säger Johan Sunnvius, Marknadschef på Samtrans.

Unikt för uppdraget är att Samtrans kommer att öronmärka fasta fordon till Ekerö, det innebär en ökad satsning på kvalitet och fokus på de resenärer som reser inom avtalet.

– Långa avstånd mellan köruppdragen och en utmanande trafiksituationen i Stockholm är ofrånkomliga faktorer som påverkar punktligheten i vår bransch. När vi nu har möjlighet till fasta fordon inom kommunen har vi också bättre förutsättningar att satsa på ökad punktlighet och leverera trygga och säkra resor till våra resenärer, avslutar Johan Sunnvius, Marknadschef på Samtrans.

Andra vinster med kvalitetssatsningen på Ekerö är bättre förutsättningar till lokalkännedom, förarkontinuitet samt ökad kunskap om resenärernas olika behov.