Samtrans inför unik kvalitetsbonus

Färdtjänst Kvalitetsbonus Nobina Nobina Care Omsorgsresor Rullstolstaxi Samtrans Samtrans Omsorgsresor Skolskjuts

Vi jobbar systematiskt med att utveckla, mäta och följa upp vår verksamhet. Vi ser en kvalitetsbonus som ett incitament för våra åkerier att utveckla och förstärka kvalitén ytterligare, vårt främsta mål är att alla ska sträva efter att uppnå bästa möjliga kvalitet och leverans till våra resenärer, vi kan alltid bli bättre, säger Per Astvald, chef för Partnerskap på Samtrans Omsorgsresor.

Samtrans Omsorgsresor har idag högt betyg i Svensk kollektivtrafiks löpande kvalitetsundersökning, där barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan. Samtrans kvalitetsbonus syftar till att göra resorna bättre och mer punktliga för ännu fler resenärer, men omfattar även skolskjuts och omsorgsresor.

Modellen går ut på att premiera åkerier utifrån de värden som är viktigast för att resenärerna ska känna förtroende för färdtjänsten. Punktlighet, väntetider och bemötandet av förare. Projektet kommer sedan att utvärderas i slutet av året.

Dessa tre områden är vårt främsta fokus i vårt viktiga samhällsuppdrag, att finnas till för människor som på olika sätt inte har möjlighet att resa med den allmänna kollektivtrafiken och som ska ges möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Redan idag finns höga krav på förare som vill arbeta hos Samtrans. Detta handlar om att stimulera ett ännu bättre resultat, avslutar Per Astvald.