Samtrans inför ett historiskt ekonomiskt stödpaket för att hjälpa sina åkerier

Bränslestöd Nobina Care Samtrans Omsorgsresor

– Vi för dialoger med våra kunder om hur Samtrans och våra partners ska kompenseras för de höga drivmedelspriserna. Men tiden är knapp, ska vi kunna tillhandahålla mobilitet för alla som har behov av särskild kollektivtrafik, har vi inte råd att förlora åkerier och förare. Det kommer i slutändan att drabba våra resenärer och deras rätt att delta i samhället på lika villkor, säger Tomas Hansson, vd för Samtrans Omsorgsresor och Nobina Care.

Samtrans kommer därför att genomföra historiskt kraftiga åtgärder som ger totalt 13 000 000 SEK till sina anslutna åkare. Stödpaketet innebär bland annat att Samtrans sänker sin avgift med -20%* på turbundna resor under augusti-december.

Utöver det betalar Samtrans ut extra bränslestöd till samtliga fordon** i juni och höjer ersättningen i flera turbundna avtal.

Dessa åtgärder är utöver de insatser som redan genomförs i form av tidigarelagd utbetalning varje månad (ändras från den 30 varje månad till den 25 varje månad), kvalitetsbonus (2 000 000 kr) och tidigare utbetalda bränslestöd (1 000 000 kr).

– Vi är nu måna om att dialogen med våra uppdragsgivare går framåt. Men eftersom läget är så pass akut måste vi agera skyndsamt för att stötta våra åkerier. Vår målsättning är att varje åkeripartner till Samtrans ska känna att det finns förutsättningar för att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt. Vi hoppas att detta ska vara en hjälp för Samtrans partners att fortsätta leverera branschens högsta kvalitet, avslutar Tomas Hansson.

 

 

*Samtrans avgift sänks från 15% till 12% på turbundna resor.

**För de fordon som varit aktiva under maj månad.