Samtrans fortsätter i Österåker

Österåker Samtrans Samtrans Omsorgsresor Skolskjuts

Det nya avtalet startar i juli 2023 och berör ca 250 resenärer som reser till och från skolor, dagliga verksamheter och boenden.

– Vi är glada för det fortsatta förtroendet vi fått, det möjliggör inte minst en kontinuitet för resenärerna, säger Johan Sunnvius, marknadschef på Samtrans.

Nytt för denna gång är att alla nya personbilar som används inom ramen för uppdraget ska vara fossil-oberoende.

– Vi ser positivt på utvecklingen med högre miljökrav. När miljön blir en viktig parameter skapas incitament för en nödvändig och snabbare omställning. Vi har nu goda förutsättningar att arbeta tillsammans med kommunen för att leverera resor med fokus på service, miljö och omsorg till våra resenärer, säger Johan Sunnvius, marknadschef på Samtrans.