Samtrans får på nytt förnyat och utökat förtroende av Stockholm Stad

Nobina nobina sverige Omsorgsresor Samtrans Samtrans Omsorgsresor Skolskjuts Stockholms stad

Det nya avtalet som innefattade två områden i Stockholms stad, startar i oktober 2022. Värdet för kontraktet är ca 150 mkr per år, avtalet sträcker sig två år framåt med möjlighet till två ytterligare optionsår.

Uppdraget omfattar skol- och omsorgsresor i Stockholms Stad, inom områdena Västerort och Innerstaden. I den nya upphandlingen kunde en leverantör vinna max tre av fyra områden, Samtrans har tilldelats de två största områdena, vilka omfattar cirka 500 fordon. Det innebär en utökning av dagens uppdrag med cirka 50 fordon. Sedan tidigare avtal har Samtrans även uppdrag att köra i Söderortskommunerna.

– Vi är glada över att Stockholms stad återigen väljer att ge oss detta förtroende. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla skol- och omsorgsresorna tillsammans med staden för att ge fler resenärer en trygg och säker resa, säger Tomas Hansson, vd Samtrans Omsorgsresor.

En viktig del i det nya uppdraget är också att göra det enklare för barn, föräldrar, skolpersonal och andra berörda att beställa sina resor. Samtidigt ställs höga krav på kunskap om resenärernas varierande förutsättningar att resa.

– Vi utför ett viktigt samhällsuppdrag för människor med särskilda behov. Det ställer höga krav på oss att göra det lätt att boka sin resa, men också att ha god förståelse för vad det innebär att resa med varierande förutsättningar och behov. Vi kommer nu jobba hårt för att säkerställa en välfungerande trafik för alla våra nya resenärer, avslutar Tomas Hansson, vd på Samtrans Omsorgsresor.