Samtrans får förnyat och utökat förtroende av Stockholm Stad

nobina sverige Omsorgsresor Persontransporter Samtrans Samtrans Omsorgsresor Särskild kollektivtrafik skol- och omsorgsresor Skolresor Skolskjuts Stockholms stad

Avtalet startar i mars 2022 och värdet för kontraktet är cirka ca 240 mkr över två år, med möjlighet till två ytterligare optionsår.

Uppdraget omfattar skol- och omsorgsresor i Stockholms Stad, inom områdena Västerort, Innerstaden, Sydost och Söderortskommuner. En leverantör kan max vinna fem av sju områden i upphandlingen. Samtrans har tilldelats fyra områden, vilka omfattar cirka 600 fordon. Det innebär en utökning av dagens uppdrag med cirka 150 fordon.

– Vi är glada över att Stockholms stad väljer att ge oss detta förtroende. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla skol- och omsorgsresorna tillsammans med staden för att ge fler resenärer en trygg och säker resa, säger Tomas Hansson, vd Samtrans Omsorgsresor.

En viktig del i det nya uppdraget är också att göra det enklare för barn, föräldrar, skolpersonal och andra berörda att beställa sina resor. Samtidigt ställs höga krav på kunskap om resenärernas varierande förutsättningar att resa.

– Vi utför ett viktigt samhällsuppdrag för människor med särskilda behov. Det ställer höga krav på oss att göra det lätt att boka sin resa, men också att ha god förståelse för vad det innebär att resa med varierande förutsättningar och behov. Vi kommer nu jobba hårt för att säkerställa en välfungerande trafik för alla våra nya resenärer, avslutar Tomas Hansson, vd på Samtrans Omsorgsresor.

Samtrans är en del av Nobinakoncernen och Henrik Dagnäs, vd på Nobina Sverige fortsätter:

– Vår utvecklingsresa inom den särskilda kollektivtrafiken är tydlig och ligger fast. Nobina har höga ambitioner både inom den ordinarie såväl den särskilda kollektivtrafiken och genom vinsten i Stockholm stad finns en fortsatt stabil grund att fortsätta den utvecklingsresan mot en utvecklad bransch för ännu nöjdare resenärer och den nytta som det skapar för samhället.