Samtrans får förnyat förtroende av Region Stockholm

bårtaxi Färdtjänst Nobina Care Rullstolstaxi Samtrans Samtrans Omsorgsresor

Det nya avtalet mellan Samtrans och Region Stockholm träder i kraft den 1 april 2024 och omfattar cirka 400 specialfordon. Avtalet har en initial längd på tre år med möjlighet till ett optionsår. Uppdraget innefattar en fortsatt geografisk täckning inom hela Stockholms län och innebär att de som beviljats Färdtjänstresor och sjukresor med rullstolstaxi kan fortsätta att resa med Samtrans.  

I Region Stockholm finns ca 11 000 resenärer som är beviljade att resa med rullstolstaxi. Under 2022 utförde Samtrans hundratusentals resor med rullstolstaxi.

– Som en leverantör som uteslutande arbetar med upphandlad trafik är detta avtal mycket viktigt för oss, inte minst när det gäller att vi får möjlighet att fortsätta erbjuda rullstolstaxi med fokus på kvalitet och omsorg till de som behöver. Vi är också glada över att vi får fortsätta samarbeta med Färdtjänsten i Stockholm och vara med att bidra till en positiv utveckling både för resenären och samhället i stort, säger Stefan Arnell, vd för Samtrans.

 

Kundvalet unikt för Stockholm

Kundvalsmodellen i Region Stockholm är unik i hela Sverige. Syftet med kundvalet är att ge personer som reser med rullstolstaxi möjligheten att själva välja vilken leverantör de vill använda för sina resor.

– Färdtjänsten i Stockholm är ett föredöme när det gäller det fria kundvalet. Modellen främjar individens rätt till självbestämmande, men skapar också krav och incitament för de olika leverantörerna att leverera resor med hög kvalitet, säger Johan Sunnvius Marknadschef på Nobina Care.

Rullstolstaxi tilldelas som ett ramavtal med flera leverantörer och Bårtaxi tilldelas som ett ramavtal med en leverantör, där Samtrans nu fått uppdraget. Tjänsten kräver specialutrustade fordon likt Rullstolstaxi men fordonen är också utrustade med en bår som kan säkras i bilen före färd.

Rullstolstaxi är en tjänst inom Färdtjänsten som är specifikt utformad för personer med funktionsvariationer som kräver användning av rullstol eller annat hjälpmedel vid resor. Tjänsten gör det möjligt för människor att resa fritt och ta del av samhället på lika villkor.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 4 november 2023.