Samtrans får förnyat förtroende av Huddinge kommun

Huddinge kommun Nobina Samtrans Omsorgsresor Skolskjuts

– Vi är glada för det fortsatta förtroendet vi fått, det möjliggör inte minst en kontinuitet för resenärerna. Vi utför ett viktigt samhällsuppdrag som ställer höga krav på ett professionellt bemötande och kunskap om resenärernas varierande förutsättningar att resa, säger Johan Sunnvius, marknadschef på Samtrans.

Det nya avtalet med Huddinge, som är Stockholmsregionens näst största kommun startar i juli 2023 och berör ca 500 resenärer som reser till och från skolor, dagliga verksamheter och boenden. Med hjälp av nya digitala hjälpmedel kommer resenärer, anhöriga och skolpersonal enklare få information om sina resor.

– Det är stimulerande att arbeta tillsammans med Huddinge kommun som ställer höga krav på oss som leverantör, både när det gäller bra digitala verktyg och med ett ökat fokus på kvalitet i hela vår leverans. Vi har nu goda förutsättningar att arbeta tillsammans med kommunen för att leverera resor med en god service och omsorg, avslutar Johan Sunnvius, marknadschef på Samtrans.