Samtrans får förnyat förtroende av Danderyds kommun

Nobina Nobina Care Omsorgsresor Samtrans Samtrans Omsorgsresor Skolskjuts

Samtrans har levererat skol- och omsorgsresor i Danderyds kommun sedan 2018 och fortsätter nu ytterligare fyra år framåt. Avtalet berör ca180 resenärer som reser till och från skolor, dagliga verksamheter och boenden, vilket ställer höga krav på förarnas kunskap om resenärernas särskilda förutsättningar att resa.

– Vi är glada över att Danderyd återigen väljer att ge oss detta förtroende och det känns kul att kunna ge resenärerna kontinuitet. Vi ser också fram emot att utveckla skol- och omsorgsresorna tillsammans med kommunen, bland annat med hjälp av nya digitala hjälpmedel som ska göra det enklare att få information om sina resor, säger Jana Odinsman.

Danderyd kommun och Täby kommun genomförde upphandlingen tillsammans. Anbudsgivaren hade möjlighet att lägga anbud på båda kommunerna eller bara den ena. Samtrans som också deltog i Täbys upphandling fick i början av juni även förnyat förtroendet av Täbys kommun.

Det nya avtalet träder i kraft den 2023-01-01 och löper fyra år framåt. Tilldelningen kan överklagas och avtal kan tecknas från och med 2022-07-08.