Nobina Care utökar sin satsning på omsorgsområdet och förvärvar Anja & Dennis Hemservice AB

Hemtjänst Nobina Care Personlig assistans Samtrans Omsorgsresor

Anja & Dennis Hemservice har under flera år vuxit stadigt och omsatte 2021 ca 60 miljoner kronor samtidigt som de utmärker sig på kvalité, vilket syns i Socialstyrelsens undersökning där bolagets ca 340 hemtjänstbrukare är avsevärt nöjdare jämfört snittet i både Stockholm och riket. 

Förvärvet är en breddning av verksamheten på Nobina Care som har en ledande position inom omsorgsresor samt utför vårdrelaterade logistiktjänster och provtagning. 

Många hemtjänstbrukare reser idag med Samtrans som är en del av Nobina Care, samtidigt som det finns en stor kunskap och insyn i behov och utvecklingsområden som nu kan fördjupas tillsammans med Anja & Dennis Hemservice och en hemtjänst med hög kvalité. 

Nobina Care har stor respekt för den kompetens som finns inom Anja & Dennis Hemservice. För de anställda väntas inga väsentliga förändringar som en följd av förvärvet. Nobina Cares avsikt är att stötta den befintliga ledningen i den starka utveckling som bolaget redan har haft. 

– Vi vill hjälpa samhället att möta utmaningen med en åldrande befolkning som kräver en omsorg med både god kvalité och hög effektivitet, samtidigt som det bara kan vara hållbart med medarbetare som tycker om och trivs på sitt jobb. För att åstadkomma detta inom hemtjänst krävs det att vi har spetskompetens inom både omvårdnad och logistik men också att vi vill ge omsorg från hjärtat. Anja och Dennis Hemservice förstärker vår kompetens inom omvårdnad med spets inom hemtjänst och brinner liksom övriga Nobina Care för att ge service med högsta kvalité, säger Alfred Guirguis, affärschef för hemtjänst på Nobina Care. 

– Vi är mycket glada över att vi nu kommer att verka tillsammans med hela Nobinakoncernen som en stor och långsiktig aktör med hjärtat på rätt plats. Att med gemensamma resurser och kompetens fortsätta att utveckla både kvalitén för våra brukare och omsorgsområdet för samhället. Samtidigt som vi ser positivt på viljan att behålla Anja & Dennis Hemservice som ett eget dotterbolag i koncernen för att ta tillvara bolagets styrkor och kunskaper på bästa sätt, säger Dennis Dourrouj, grundare och vd för Anja & Dennis Hemservice. 

– Inom Nobina Care har vi nu en stark kombination av omsorgs- och logistikkompetens. Det ger oss nya förutsättningar att hjälpa samhället att möta de utmaningar som finns idag. Vi ser mycket fram emot att göra det tillsammans med våra nya kollegor på Anja & Dennis, säger Tomas Hansson, vd på Samtrans och ansvarig för Nobina Care.