Göteborgs Buss fortsätter att leverera skolskjuts i Göteborgs Stad

Göteborgs Buss göteborgs stad Nobina Care Skolskjuts

Göteborgs Buss har utfört skolskjuts i Göteborgs Stad i över 20 år och har en lång erfarenhet av uppdraget.  

– Vi ges nu fortsatt möjlighet att kunna erbjuda trygga och säkra resor till våra skolresenärer, det förtroendet är vi både glada och ödmjuka inför. Vi ser nu fram emot att fortsätta detta viktiga uppdrag och vårt samarbete med Göteborgs stad, säger Peter Olsson, vd på Göteborgs Buss. 

Det nya avtalet som startar i augusti 2024 sträcker sig över en period på två år med möjliga optioner för ytterligare 1+1 år och inkluderar linjelagda skolskjutsar under både morgon- och eftermiddagstiderna. Totalt kommer sex bussar med krav om minst 90 procent förnybara bränslen nyttjas i uppdraget. 

– Vi ser positivt på de ökade kraven för hållbara drivmedel som kommer att föra både oss och branschens utveckling av hållbarhet framåt, avslutar Peter Olsson, vd för Göteborgs Buss.  

Eventuella överklaganden av tilldelningsbeslutet kan göras fram till den 17 december 2023.