Göteborgs Buss får utökat förtroende av Västtrafik

Göteborgs Buss Nobina nobina sverige Omsorgsresor Samtrans Omsorgsresor Västtrafik

Uppdraget innefattar färdtjänst, sjukresor, dagvårdsresor och omsorgsresor. Avtalet innebär höga krav på punktliga resor och goda kunskaper om resenärernas varierande behov. Resorna kommer att köras av förare som har olika former av omsorgsresor som sitt enda uppdrag. På så sätt kommer fler förare att bli specialister på den omsorgskrävande trafik som utförs.

Trafiken kommer till stor del att utföras med helt nya fordon. För att garantera en hög punktlighet kommer dessutom reservfordon att finnas tillgängliga under krävande tidpunkter.

-Jag är stolt över att Göteborgs Buss nu får möjlighet att erbjuda trygga resor till fler som av olika anledningar inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken. Vi har ett stort och viktigt uppdrag att med omsorg och kvalitet bidra till ökad delaktighet för våra resenärer, säger Peter Olsson, vd för Göteborgs Buss.

 

Fakta

Göteborgs buss förvärvades av Nobina i december 2020. Göteborgs Buss inriktar sig i huvudsak på färdtjänst, sjukresor och skolskjuts och har en stark position i regionen, tillsammans med lokal kompetens och ett gediget kvalitetsarbete som genomsyrar verksamheten.

Avtalet som tecknas med Västtrafik innefattar 75 specialfordon, med en omsättning på cirka 67 MSek/år. Avtalsstart är den 19 juni 2022. Avtalet innebär en utökning av uppdraget för Göteborgs Buss i förhållande till nuvarande avtal med omkring 50 procent.