Fler mobila teststationer för covid-19 öppnas

Färdtjänst Nobina Omsorgsresor Rullstolstaxi Samtrans Skolskjuts

Livsmedelsföretaget Lidl upplåter nu plats för provtagning på sina parkeringar, utanför sina butiker. Upplands Väsby är först ut och fler platser planeras.

Vid teststationerna kan personer med remiss komma och lämna prov, utan att behöva gå ut ur bilen. De utför provtagningen själva och testerna transporteras sedan av Samtrans Omsorgsresor till A23 Lab i Uppsala för analys. Testerna visar om personen bär på coronaviruset, eller inte. Inga resurser från den befintliga hälso- och sjukvården ska användas.

Samtrans som redan bidrar i kampen mot corona, genom att transportera personer med covid-19, har därmed upprättat en organisation för ändamålet och har erfarenhet som kan tillämpas ytterligare. Från planering, trafikledning och utförande för bästa logistik och säkerhet.

-Jag är glad och stolt över att kapaciteten kan öka, utan att belasta hälso- och sjukvården, som ju redan är ansträngd. Samarbetet med Lidl gör det enkelt för de som skall testas att nå oss. På så sätt kan betydligt fler inom sjukvården komma tillbaka och avlasta sina kollegor, säger Samtrans Marknadschef Eric Steijer.

Syftet med konceptet som upprättats av InfoSolutions är att snabbt komma igång med provtagning av vård- och omsorgspersonal och personer med samhällsviktiga funktioner. Processen är strukturerad, ordnad och säker.

– Vi har tagit fram konceptet då vi såg en möjlighet att hjälpa till med det webbaserade verktyget LabPortalen som redan förmedlar remisser och svar till vården. Vi hoppas att lösningen når så många inom vård- och omsorgen som möjligt, så att de kan testa sig och förhoppningsvis komma tillbaka till arbetet snabbare, säger Alex Stendahl, Vd för InfoSolutions.

Kapacitet och planering för ytterligare mobila provtagningsplatser finns.