Tre år sedan Samtrans startade de första mobila provtagningsstationerna för covid-19

Nyhet

Det har nu gått mer än tre år sedan WHO förklarade covid-19 som en global pandemi. Tre år senare kan denna tid kännas avlägsen. Men för oss på Samtrans och Nobina Care har åren med pandemin gjort ett starkt avtryck i vår historia.

Det var vid den här tiden på året för tre år sedan som Samtrans var med och startade de första mobila provtagningsstationerna för covid-19. Ingen visste då vidden av pandemins utveckling och det enorma behovet av storskalig provtagningskapacitet som skulle behövas i hela landet.

Fyra miljoner covid-19-tester och packning av 3,6 miljoner provtagningskit blev resultatet av Samtrans och Nobina Cares insats. Tillsammans bistod vi 13 regioner med provtagningskapacitet, bemannade mer än 230 teststationer utspridda över landet och sysselsatte över 1 000 personer i provtagningsverksamheterna.

Nobina Care har länge varit en viktig del av omsorgspusslet i Sverige och med den stora samhällsinsats vi bidrog med under pandemin vet vi också att vi har beredskap och kapacitet att stötta samhället i svåra tider. Det är vi mycket stolta över.
Se vår film för en tillbakablick hur det såg ut för tre år sedan.