Samtrans vill möjliggöra en aktiv fritid för fler!

Nyhet

Samtrans väljer att även detta år stödja stiftelsen Vi bryr oss mera. Stiftelsens strävan är att möjliggöra för privatpersoner att delta i aktiviteter som främjar en aktiv fritid, bryter isolering och höjer livskvalitén.

Förra årets medel betalades ut till privatpersoner som bland annat fick möjlighet att delta på ridläger, köpa en anpassad cykel och börja dansa.

– En aktiv fritid har positiva effekter både för enskilda individer och för folkhälsan i stort. Men vi ser att många tyvärr hamnar utanför. Ekonomi och funktionsvariation ska inte begränsa människors möjlighet till ett aktivt, friskt och glädjefyllt liv. Vi ser att vi direkt kan vara med och göra skillnad i människors vardag, därför väljer vi att stödja Vi bryr oss mer, säger Eric Steijer, Marknadschef på Samtrans Omsorgsresor.

Vi bryr oss mera är en stiftelse som delar ut medel till privatpersoner, för att möjliggöra en aktiv fritidssysselsättning. Och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna med någon form av funktionsvariation, som annars skulle sakna dessa möjligheter.

Ansökningsperioden är öppen fram till 31 mars.