Samtrans reservkraftaggregat på väg för att göra skillnad i Ukraina

Nyhet

Samtrans som många andra viktiga samhällsfunktioner är försedda med reservkraft för att kunna fungera även vid längre strömavbrott. Efter Samtrans flytt i vintras till nya lokaler hos Nobina Sverige AB, där reservkraft redan finns, har vi fått möjlighet att skänka vårt tidigare reservkraftaggregat.

Under torsdagen lastade vi därför ombord ett 1,3 ton tungt reservkraftaggregat på en lastbil för transport till krigets Ukraina. Tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har vi skänkt och koordinerat gåvan.

Reservkraftaggregatet kommer att kunna användas för nödkraft vid både fältsjukhus och andra samhällskritiska anläggningar i det krigsdrabbade landet. Sedan tidigare har flera av oss aktörer inom svensk kollektivtrafik bistått med både fordon, transporter och hjälp på plats i Ukraina.