Så stöttar vi människor på flykt från kriget i Ukraina

Nyhet

Vi är alla djupt skakade av situationen i Ukraina där det mänskliga lidandet är ofattbart.

Just nu arbetar vi tillsammans med olika välgörenhetsorganisationer för att bidra med hjärta, medmänsklighet, kunskap, struktur och logistik för att hjälpa främst de drabbade barnen som är på flykt från krigets Ukraina. Tillsammans inom vår bolagsgrupp har vi gått ihop och kraftsamlat för att kunna bidra.

Vårt fokus ligger i första hand på transport och logistik av olika hjälpmedel ner till gränsen mellan Polen och Ukraina samt transport av flyktingbarn till Sverige.

Vi kommer även agera som en central punkt för välgörenhetsorganisationer för att bidra med mottagande samt lager av olika typer av hjälpmedel som kan vara till hjälp. Vi stöttar också med ledning och styrning åt välgörenhetsorganisationer som nu arbetar under ett mycket hårt tryck.

Samtrans har en operativ förmåga och beredskap att hantera krissituationer på ett snabbt, kvalitativt och effektivt sätt till samhället. Vi känner en stark solidaritet med krigets offer och finns nu redo att hjälpa med det vi kan.