Nobina genomför strategiskt förvärv av Göteborgs Buss och stärker positionen inom omsorgsresor

Nyhet

Samtransforare oppnar bildorr

Nobina ingår avtal om att förvärva bussföretaget Göteborgs Buss AB med säte i Göteborg. Med förvärvet stärker Nobina, genom det helägda dotterbolaget Samtrans sin position inom omsorgsresor och gör samtidigt ett marknadstillträde i Västsverige.

Förvärvet omfattar en verksamhet om cirka 170 fordon och 220 medarbetare inom upphandlad särskild kollektivtrafik. Förvärvet är en del av Nobinas förvärvsstrategi för att stärka och utveckla positionen inom den särskilda kollektivtrafiken.

2018 förvärvade Nobina, Samtrans, den ledande experten och aktören inom omsorgsresor i Stockholms län och med det breddade sin verksamhet och kunnande inom den särskilda kollektivtrafiken. Genom förvärvet av Göteborgs Buss fortsätter den resan och etableringen på marknaden i Västsverige.

Göteborgs Buss har en stark position i regionen tillsammans med lokal kompetens och ett gediget kvalitetsarbete som genomsyrar verksamheten. Företaget inriktar sig i huvudsak på färdtjänst, sjukresor och skolskjuts.

Samtrans målsättning är att fortsätta utvecklas som marknadsledande på kvalitet inom omsorgsresor och genom Göteborgs Buss stärks och breddas möjligheterna för detta även i Västsverige.

-Förvärvet av Göteborgs Buss är en viktig del av vår strategi framåt att fortsätta utveckla vår position inom omsorgsresor. Det är ännu ett exempel på hur vi arbetar med att identifiera och analysera möjligheter för tillväxt genom förvärv som kompletterar vår verksamhet och vårt kunnande, säger Magnus Rosén koncernchef och vd på Nobina

-Vi är glada över att välkomna Göteborgs Buss och alla medarbetare till Nobina och Samtrans där vi gemensamt ser fram emot att fortsätta växa och utveckla verksamheten för både kunder och samhället. Tillsammans har vi goda möjligheter att fortsätta driva branschens utveckling inom både kvalitet och hållbarhet och på så vis växa i befintliga och nya affärer, säger Tomas Hansson, vd på Samtrans Omsorgsresor AB.

– Det känns bra att ha nått en överenskommelse med en stor och långsiktig aktör som Nobina och det utvecklings och kvalitetsarbete som drivs av Samtrans i branschen. Vi ser också positivt på Nobina och Samtrans vilja att behålla Göteborgs Buss som ett eget dotterbolag i koncernen för att ta tillvara på Göteborgs Buss styrkor. Tillsammans med Samtrans vill vi fortsätta utveckla den särskilda kollektivtrafiken i Sverige, säger Peter Olsson, vd och delägare på Göteborgs Buss.

Göteborgs Buss är idag ett privatägt företag och har de senaste åren visat en stabil omsättning tillsammans med en god förmåga att vinna kontrakt. Bolaget har de senaste tre åren i genomsnitt omsatt ca 130 Mkr med god lönsamhet. Göteborgs Buss verksamhet kommer fortsätta att utvecklas vidare men som ett helägt dotterbolag till Samtrans Omsorgsresor och en del av Nobina-koncernen.