Med bestämda steg mot en mer hållbar framtid

Nyhet

Varje dag, året om reser tusentals människor med Samtrans. Vi gör det möjligt för människor att ta sig till skolan, jobbet, sjukvården och till fritidsaktiviteter. Vårt uppdrag är att bidra till ett inkluderande samhälle där alla ges möjlighet att delta.

Som ledande aktör inom särskilda persontransporter kommer ett stort ansvar. Genom att aktivt arbeta med miljöfrågor, socialt ansvarstagande och kvalitet säkerställer vi att vår verksamhet bidrar till en positiv samhällsutveckling. I linje med vårt åtagande för hållbarhet och kvalitet har Samtrans precis genomgått en extern ISO-revision, vilket resulterat i en omcertifiering av ISO 14001.

Annelie Tottie som är Kvalitetschef på Samtrans arbetar med att säkerställa att vi lever upp till den standard som ISO kräver.

– Certifieringen bekräftar vårt åtagande för ett förebyggande miljöarbete. Den hjälper oss att få med alla hållbarhetsaspekter, i allt vi gör, på alla nivåer. Dessa insatser är en viktig del av vår hållbarhetsstrategi och visar vårt engagemang för att minska vår klimatpåverkan, säger Annelie Tottie.

Under året som varit har Samtrans tagit viktiga steg för att främja hållbarhet. Andelen tankad HVO för specialfordon har höjts med 50 procent jämfört med förgående år, samtidigt som nya arbetssätt har införts för ytterligare minskad bränsleförbrukning.

Samtrans strävan mot en mer hållbar fordonsflotta har varit framgångsrik. I den externa ISO-revisionen framhålls att Samtrans har en ledande position inom kravställande av miljöanpassade fordon och samplanering.

-Vi strävar efter att vara en förebild inom vår bransch när det gäller hållbarhet och miljöansvar och vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot en mer hållbar och grön framtid, avslutar Annelie Tottie.

Annelie Tottie, kvalitetschef på Samtrans