Kartläggning av Färdtjänst

Nyhet

Res med Samtrans

Ny undersökning lyfter kvalitetsbrister inom svensk färdtjänst

En nationell undersökning som har genomförts av Demoskop på uppdrag av Samtrans omsorgsresor visar att många upplever väsentliga förbättringsmöjligheter inom den särskilda kollektivtrafiken i Sverige. Så många som 11 procent av den vuxna befolkningen i Sverige nyttjar själv eller har någon närstående som nyttjar en behovsanpassad transporttjänst. Endast hälften av de tillfrågade upplever att resandet fungerar bra medan knappt 2 av 10 tycker att resorna fungerar mycket eller ganska dåligt.

Fakta om undersökningen

Undersökningen har genomförts på uppdrag av Samtrans omsorgsresor. Under perioden 21 maj – 22 juni 2021 genomfördes 1 037 intervjuer.
Målgruppen har screenats fram genom 9 294 intervjuer inom ramen för Iniziopanelen, Demoskops webbpanel som speglar svenska folket.
De som har intervjuats är personer som själva eller i sin närhet har någon som nyttjar färdtjänst eller någon annan behovsanpassad transporttjänst. Med annan behovsanpassad transporttjänst menas även resor under namn som serviceresor, omsorgsresor, riksfärdtjänst eller rullstolstaxi.

Hela undersökningen finns att läsa här