Vill du ansluta ditt åkeri till Samtrans?

Solna

Samtrans har kontinuerligt behov av samarbeten med nya åkerier för att säkerställa att vi har rätt kapacitet för att alla våra resenärer ska resa tryggt och säkert till skola, arbete, sjukvård och andra aktiviteter.

Hos oss är kvalitet, säkerhet och samhällsengagemang kärnvärden som styr vår verksamhet. Vid behov behöver vi utöka vår fordonsflotta och inleda samarbeten med nya åkerier inom specifika delar av Stockholmsområdet. Detta ger en möjlighet för nya åkerier som vill ta ansvar och vara med och bidra till ett inkluderande samhälle där alla människors rätt till delaktighet tas till vara.

Om du har ett åkeri och delar våra värderingar och mål, skicka in en intrsseanmälan till oss.