Vi byter namn till Samtrans Omsorgsresor

 

Inom Samtrans är en av våra starkaste värderingar respekten för varandra, som i sin tur bygger på allas lika värde. Dessa värderingar måste vara en naturlig del i hur vi kommunicerar. Med varandra såväl som med vår omvärld.

I och med detta har vi också sett över vårt företagsnamn, som tidigare var Samtrans Skol- och Handikapptransporter AB.

Vårt nya namn är nu Samtrans Omsorgsresor AB. Vi tycker det bättre beskriver oss som företag, vårt syfte, vårt kundlöfte och våra värderingar. Och dessutom vad vi erbjuder marknaden i stort.

Vårt nya namn skall ge en bra känsla för framtida kunder, partners och medarbetare. En omsorgsfull känsla som bidrar till att man trivs ännu bättre i våra bilar tillsammans med våra förare.