Uppdatering av gjorda insatser för att förbättra skolskjutsen i Södertälje fredagen den 2 februari 2018

Med anledning av de uppstartsproblem som förekommit i samband med skolskjutsen i Södertälje så har Samtrans satt in extra resurser för att förbättra situationen för de drabbade eleverna. Bl.a. så har Samtrans satt kundvärdar på plats för underlätta. Det inleddes på Tavestaskolan den 31/1. Kundvärdarna kommer cirkulera till fler skolor som fortfarande upplever problem vid hämtning av elever.

Samtrans har även löpande under den senaste veckan satt in fler fordon för att säkerställa att alla resor utförs som planerat utan förseningar. Där inte de egna fordonen räcker till så kommer Samtrans tillfälligt ta in extra resurser från andra taxibolag.

Dessutom så ser Samtrans planeringspersonal över samtliga slingor och hållplatser tillsammans med kommunen för att säkerställa att bästa möjliga trafik utförs. För att ytterligare snabba upp hanteringen för ändringar, beställningar och avvikelshantering har Samtrans även här tillsatt extra resurser. I överenskommelse med Södertälje kommun har vi kommit överens om följande rutiner:

Ändringar och beställningar:

Ändringar och beställningar görs via respektive elevs skola. Vårdnadshavare kan inte själva byta tider genom att direkt kontakta Samtrans. Samtrans beställningscentral behöver få in beställningar och ändringar från skolan på Samtrans beställningsblankett för att effektivisera och underlätta handläggningen.

Avvikelserapportering:

För att kunna hantera inkomna avvikelser snabbare ska de registreras i Samtrans formulär för avvikelser som också finns på Samtrans hemsida på sidan: https://samtrans.se/synpunkter-klagomal/.