För att möta samhällets utmaningar erbjuder vi företag, myndigheter och privatpersoner flera varianter av resor för att vi ska kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter och säkerställa att vardagen går ihop för människor.

I vårt arbete att varje dag bidra till ett inkluderande samhälle finns vi alltid nära till hands när en viktig och värdefull transport skall utföras, tryggt och säkert.

Vårt samhälle är idag uppbyggt på en rad komplexa verksamheter. Vissa av dessa verksamheter är helt avgörande för hur samhället i sin helhet fungerar. För såväl privata som offentliga aktörer som bedriver samhällsviktiga verksamheter kan Samtrans stötta upp för att säkerställa verksamheternas förmåga att fortgå, även när utmaningarna är som störst.

Med över 700 fordon över hela Stockholm erbjuder vi tillsammans med våra professionella förare, trygga, säkra och hållbara transporter.

Vi anpassar oss efter varje unikt transportbehov genom att:

  • Stötta upp samhällets behov och bistår med transporter för att avlasta och komplettera samhällsviktiga verksamheter.
  • Erbjuda företag möjlighet att fortsätta utvecklas, och expandera för att möta upp den växande efterfrågan som finns av snabba, säkra bud och leveranser.
  • Ge företag stöd att öka hållbarheten och effektivisera sina transporter.
  • Se till att medarbetare och nyckelpersoner har möjlighet att ta sig till sitt arbete tryggt och säkert, utan störningar och risker.
  • Avlasta hälso- och sjukvård samt omsorg för att samhällsviktig personal ska kunna genomföra och fokusera på sitt ordinarie uppdrag.

Med Samtrans Prio finns trafikledning dygnet runt för bästa möjliga övervakning och kvalitet. Vi har certifierade förare med god lokalkännedom. För att läsa mer om våra tjänster och erbjudanden besök  omsorgsresor.com

  • Priser

    Vi har avtal för dig, ditt företag och din personal som vi skräddarsyr efter dina unika behov.