Synpunkter & klagomål

Klagomål och synpunkter som rör färdtjänstresor ska göras direkt till Färdtjänstens kundtjänst 08-720 80 80.