Synpunkter & klagomål

Klagomål och synpunkter som rör färdtjänstresor och sjukresor ska göras direkt till Färdtjänstens kundtjänst 08-720 80 80, eller via Färdtjänstens webbsida.